Regler for profilbilde
Du er personlig ansvarlig for alt innhold du gjør tilgjengelig på Nettby.eu, det er ikke lov å bruke profilbilder av andre enn deg selv.
Bildet du laster opp skal være et tydelig bilde av deg selv.
Nettby tillater ingen form for bilder av sexuell karakter eller pornografi.
Slike bilder blir slettet fra vår server, dette kan føre til utestengelse av din profil.