Privacy Policy

Om oppbevaring av dine data.

Profilen din holdes og de relaterte data lagret inntil du sletter disse selv.
Denne avtalen skal reguleres av norsk lov, ikke noe annet lands lover enn den norske skal gjelde.
Bestemmelser i denne avtalen kan løsrives og, dersom noen av bestemmelsene i denne bruksavtalen er funnet ugyldig eller ikke mulig å håndheve, kan den aktuelle bestemmelsen fjernes og de resterende bestemmelser bli håndhevet.
SkyMe.no forbeholder seg retten til å lagre IP informasjon om dine besøk på SkyMe.no tjenester.
Brudd på bruksavtalen eller lokal lovgivning kan medføre erstatningsansvar mot deg.
Om SkyMe.no ikke foretar seg noe i forbindelse med et eventuelt brudd du måtte gjøre på denne bruksavtalen, så har SkyMe.no fortsatt rettighet til å handle ved et eventuelt nytt brudd.
Denne bruksavtalen forklarer hele forståelsen og enigheten mellom SkyMe.no og deg med hensyn til dens innhold. Den kan ikke, på bakgrunn av at SkyMe.no utstedet den, fortolkes ugunstig mot oss.